Välkommen till Ekkulla Park & Mark!

Ekkulla Park & Mark är ett företag som bedriver rådgivning och försäljning av produkter till grönytesektorn.
Kunderna är kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, golfbanor, fotbollsklubbar och markentreprenörer.
Företaget har mer än 20 års erfarenhet av rådgivning och försäljning till dessa kundsegment.
Vi samarbetar med välkända tillverkare som Hasselfors Garden och Södra Århults Torv på jordar.
På växtnäring är Yara leverantör på handelsgödsel och från Gyllebo Gödning kommer vårt organiska sortiment.
Bara Mineral står för det pimpstenssortiment som vi marknadsför på Västsverige.
Markskyddsplattor och mark/gräsarmering är en stark del i företaget.